AMGEENRU

SOS - გადავარჩინოთ კულტურა: სომხეთ-საქართველოს სასაზღვრო რეგიონში მივიწყებული და მიტოვებული კულტურული ძეგლების აღორძინება

 შუასაუკუნოვანი მიტოვებული და დანგრეული ეკლესიები, მონასტრები, გამოქვაბულები, საფლავები თუ პრეისტორიული საკულტო ნაგებობანი - ამ ყველაფრის ნახვა უხვად შეიძლება სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიაზე. ისინი მოვლასა და ყურადღებას მოითხოვს. „გადავკვეთოთ საზღვრები, რათა შევინარჩუნოთ და მოვუაროთ“ არის სწორედ ის სლოგანი, რომლითაც 2012 წლის იანვრიდან ხელმძღვანელობს და მოქმედებს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი SOS - გადავარჩინოთ კულტურა, რომელსაც ბუნებისა და კულტურული ძეგლების დაცვის ფონდი ახორციელებს (FPWC). 

პროექტი „SOS - გადავარჩინოთ კულტურა“ ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება. ბუნებისა და კულტურული ძეგლების დაცვის ფონდთან (FPWC) ერთად მის განხორციელებაში ჩართულია dvv international - სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საქართველოს ფილიალი, თბილისის პროექტთა ბიურო და „სომხური არქიტექტურის კვლევის ფონდი“ (RAA.)

პროექტის მიზანია სომხეთისა და საქართველოს განაპირა სასაზღვრო რეგიონებში რისკის ქვეშ მყოფი კულტურული ძეგლების აღრიცხვა და პრეზერვაცია ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივობების მოშველიებით. ადგილობრივი საზოგადოების ჩართულობა, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს პროექტის სამოქმედო რეგიონების ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ განვითარებას.

პროექტის ძირითადი მიდგომა და იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ კარგად შემონახული და შესწავლილი ისტორიული ადგილები დადებით გარემოს შექმნის მდგრადი ეკონომიკური, სოციალური და პიროვნული განვითარებისთვის განაპირა და გაღატაკებულ რეგიონებში, რაც თავის მხრივ, ამ რეგიონებს მიმზიდველს გახდის ტურისტებისთვის.

პროექტის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი სომხეთსა და საქართველოში სამიზნე რეგიონებში მცხოვრები სხვადასხვა ეროვნების 14-25 წლის ახალგაზრდების ჩართვაა. ახალგაზრდები მათ სამეზობლოში ჩატარებულ კვლევით და ძეგლთა დაცვის ღონისძიებებში მიიღებენ მონაწილეობას. სამეცნიერო საქმიანობა მოიცავს სხვადასხვა წარმოშობისა და რელიგიური კუთვნილების კულტურული ძეგლების, ასევე უძველესი და შუა საუკუნეების არქიტექტურული ძეგლების კვლევას. ამით პროექტი ხაზს უსვამს, რომ "კულტურული ძეგლები ყველას საკუთრებაა" - კულტურული ძეგლების მიმდებარე ტერიტორიებზე მცხოვრებმა ადამიანებმა, ეროვნებისგან განურჩევლად პატივი უნდა სცენ და იზრუნონ კულტურულ მემკვიდრეობაზე. ეს ახალგაზრდული კლუბების წევრებს ახლებურ მიდგომასა და ცოდნას ჩაუნერგავს ადგილობრივი კულტურული ძეგლების შესახებ. პროექტში მონაწილეობით ახალგაზრდები თავიანთი რეგიონების კულტურულ და ტურისტულ განვითარებაში შეიტანენ წვლილს. ადგილობრივი კულტურული ძეგლებისა და სხვა მნიშვნელობის მონუმენტების შესახებ ისინი ცოდნას ახალგაზრდულ კლუბებში გაიღრმავებენ, რომლებიც FPWC-მ და მისმა პარტნიორმა ორგანიზაცია საქართველოში - dvv international-მა შექმნეს . ახალგაზრდული კლუბის წევრები თავიანთი ჩართულობით ხელს შეუწყობენ რეგიონების კულტურულ და ტურისტულ განვითარებას. 

[Read more]

Training for trainers on “Documentary films as an interactive teaching method”

On August 27th the trainers and coordinators of the SOS Culture project, which is implemented by the Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets (FPWC), participated in a one day training organized by the “People in Need” Czech NGO. The topic of which was the “Documentary films as an interactive teaching method”. The training was very interesting and rich. It was led by an experienced trainer of National Institute of Education of Ministry of Education and Science of the Repub[more]


The Honey and Berry Festival in Shamshadin took place

The expected and most delicious festival became reality for all of us. On August 18th the children of the SOS Culture project also had an opportunity to participate in the honey and berry annual festival which takes place in Berd town of Tavush region. The children already knew they would have their own tent and had prepared with strong responsibility, in order to make the SOS Culture project tent the best in Berd on that day. The SOS Culture participants had brought handcrafts with them- embroi[more]


The role of women in today's society

No matter how nowadays actual and discussed topic is “The role of women in society”, it was still quite new for our SOS Culture youth club members. The children watched films with great interest, where some statistics on the women living in Armenia and around the world were shown. Most of these results shocked the children and were a subject of an active discussion. Basically the training was led by presentation of the facts, expression of opinions and heated discussions. There were not only d[more]


Team Building Training

The cooperation between the Armenian Progressive Youth (APY) NGO and the SOS Culture project implemented by the Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets (FPWC) was successfully launched. The representatives of the Armenian Progressive Youth NGO had trainings with the children of the SOS Culture youth clubs. The Armenian Progressive Youth NGO was founded in November 2009. The main goals of the NGO are to provide information about international seminars, conferences, excha[more]


The SOS Culture Youth Club Members in the Colorful World of Batik Art

Another beautiful and interesting training got underway for the SOS Culture youth club members. This time we were getting to know the batik art and entered into it's beautiful and colorful world. Batik is the handmade painting on silk and other textile materials. Its homeland is Java Island in Indonesia where the handmade painted dresses are very popular. The locals used traditional Indonesian batik as amulet. This antique and amazing art branch is has its deserving place among other forms o[more]


Displaying results 16 to 20 out of 74